معماري معاصر ايران

معماري معاصر ايران

با توجه به رشد فرهنگ استفاده از اینترنت همگام با افزایش دسترسی عموم به این رسانه عظیم در سطح کشور و نیاز جامعه معماری ایران و علاقه مندان به معماری ، برآن شدیم تا ضمن ارج نهادن به تلاش های بسیار ارزشمندی که در حوزه کتب معماری معاصر ایران صورت گرفته است ، به راه اندازی وب سایتی جامع در این زمینه جهت استفاده عموم مردم بپردازیم

مشتری:

شرکت معماری معاصر

دسته بندی:

شرکتي

وب سايت:

زبان:

نسخه انگليسي و فارسي

نمونه کارهای پیشنهادی