پديده همراه جمع

شرکت برنامه نويسي پديده همراه جمع

«متخصص در محل» بازار آنلاین خدمات است که با هدف ایجاد رفاه عمومی برای شهروندان و اشتغال زایی در زمینه های تخصصی و الکترونیک و در سامانه کسب و کار ؛ مکانی برای یافتن متخصصان مجرب و متعهد , متخصص در محل به عنوان مرجعی برای دریافت خدمات آنلاین تخصصی در محل و زمان مورد نظر مشتریان می باشد

مشتری:

رضا نيکسان

دسته بندی:

شرکتي

وب سايت:

زبان:

وردپرس- نسخه فارسي

نمونه کارهای پیشنهادی